Bijkomende documenten

De mutualiteit betaalt (deels) terug

Verschillende ziekenfondsen betalen elk jaar een deel van het geld terug dat je betaalt voor het kamp, weekend of lidgeld van de jeugdbeweging. Daarvoor hebben ze van hetKLJ-bestuur wel een bevestiging nodig dat het lid- of kampgeld wel degelijk betaald werd. Je dient hiervoor de juiste documenten te vragen in het lokaal kantoor of via de website van je mutualiteit. Print dit document af, vul de gegevens in waar mogelijk en bezorg dit aan de leiding. Wij vervolledigen en ondertekenen je document. Indien je het geschikte document niet terugvindt, kan je eventueel dit standaardformulier downloaden en invullen. Doe dit enkel wanneer het niet anders kan!


Opgelet: CM betaalt sinds 2019 geen lidgeld meer terug.

Onder de 14 jaar: kampgeld is fiscaal aftrekbaar

De deelnamekosten voor jeugdbewegingskampen voor kinderen onder de 14 jaar kan je als ouder inbrengen in de belastingen. Van zodra we de administratie rond een kamp, weekend of activiteit afsluiten in Click, kan je daar de nodige fiscale- en aanwezigheidsattesten downloaden. De leiding vult geen papieren versies meer in, je dient zelf je fiscaal attest te downloaden!


Opgelet: In 2023 is de wetgeving gewijzigd waardoor attesten automatisch op het aanslagbiljet voor de belastingen zouden verschijnen. Het jeugdwerk heeft daar voorlopig een uitzondering op gekregen omdat die manier van werken administratief nog niet mogelijk is. Sommige gemeenten zijn wel al bezig met deze automatisering. KLJ blijft de downloadbare fiscale attesten nog aanbieden via Click.